Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO SP. Z O.O.

ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo
e-mail: sekretariat@skzukowo.pl, tel. 58 586 75 86

Żukowo, dnia 21.10.2020 r.

Zakład Studniarski
Janusz Lech Frukacz
ul. Wólczańska 56
16-424 FILIPÓW

SKŻ/02/MK/10/2020

REFERENCJE

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie informuje, że w kwietniu 2020r. Zakład Studniarski Janusz Frukacz wykonał renowację studni głębinowej nr la na ujęciu wody w miejscowości Chwaszczyno. Studnia została poddana renowacji ze względu na bardzo duży, 90% spadek wydajności.

W wyniku przeprowadzonych prac przywrócona została wydajność i studnia została włączona do eksploatacji. Pozwoliło to na bezawaryjne funkcjonowanie studni i pełne zaspokojenie zapotrzebowania na wodę mieszkańców gminy zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Chwaszczynie. Dzięki wyjątkowo skutecznie wykonanej renowacji uniknęliśmy dużych kosztów związanych z wykonaniem nowej studni.

Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji na wykonane prace.

Ze względu na zaprezentowaną skuteczność i profesjonalizm polecamy firmę Zakład Studniarski Janusza Frukacza wszystkim użytkownikom studni głębinowych.

Z poważaniem
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w Żukowie

REGON: 220793020, NIP: 5891962110, kapitał zakładowy: 69 322 000,00 zł
Numer KRS 0000329900. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe