Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Port Lotniczy Goleniów im. NSZZ Solidarność

72-100 Goleniów, Glewice 1A,
informacja portu (091) 481-74-00, sekretariat: (091) 481-76-10,
fax: (091) 418-33-83

Kapitał zakładowy zadeklarowany i wpłacony 112.870.000 zł; Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydz. Gospodarczy, nr KRS 0000038385, NIP 856-15-98-200, Regon 811847734

Goleniów  28 Maj 2008 r.

ZAKŁAD STUDNIARSKI
JANUSZ FRUKACZ
ul. Wólczańska 56
16-424 FILIPÓW

l. dz. PLSG 1689/R.S/05/2008

REFERENCJE

Niniejszym zaświadcza się, że ZAKŁAD STUDNIARSKI JANUSZ FRUKACZ wykonał renowację studni nr 2 na ujęciu wody lotniska Szczecin - Goleniów.

Zadanie - oprócz renowacji - obejmowało również wydobycie utopionych części pompy.

Prace zostały wykonane w terminie, solidnie i przyniosły oczekiwany efekt t.j. wzrost wydajności studni.

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. jako Zleceniodawca poleca firmę ZAKŁAD STUDNIARSKI JANUSZ FRUKACZ jako dobrego wykonawcę realizowanych usług.

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

mgr inż. Rajmund Statnik

Bezpośredni kontakt:
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji Pan Rajmund Statnik
tel. kom. 691 388 134
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe