Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych

GMINA OJRZEŃ

06-456 Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27
NIP 566-187-43-65

Ojrzeń, 10 października 2011 r.

Referencje

GMINA OJRZEŃ informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał w maju 2010 r. renowacje dwóch studni głębinowych nr 1a i 2 na ujęciu wody w miejscowości Kraszewo. Studnie te straciły wydajność w wyniku kolmatacji filtra w czasie 29-letniej eksploatacji. Po renowacji została przywrócona pełna wydajność dwóch studni, co pozwoliło na normalne funkcjonowanie i pełne zaspokojenie zapotrzebowania na wodę mieszkańców gminy zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Kraszewie.

Po ponad rocznej eksploatacji wydajności studni utrzymują się na stałym, uzyskanym w wyniku renowacji poziomie.

Wyniki, jakie osiągnął Zakład Studniarski Janusza Frukacza, pozwalają nam na polecenie tej firmy wszystkim, którzy mają problemy ze spadającą wydajnością swoich studni głębinowych.

Gmina OjrzeńWójt gminy Ojrzeń
Bezpośredni kontakt:
Sekretarz Gminy Pan Adam Dejnakowski: tel. kom. 721 020 456
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe