Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Gmina Grodzisk Wielkopolski Grodzisk Wielkopolski miastem życia

GMINA
GRODZISK WIELKOPOLSKI

Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,tel.: 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl,
NIP 995-014-92-30

Grodzisk Wielkopolski, 17 listopada 2015 r.

REFERENCJE

Gmina Grodzisk Wielkopolski zaświadcza, że w dniach 09-12.06.2015 r. Zakład Studniarski Janusz Frukacz wykonał renowację studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody Zespołu Otwartych Basenów Kąpielowych (OSiR) w Grodzisku Wielkopolskim ul. Zbąszyńska 46. Studnia została wyłączona z eksploatacji w 2014 r. ze względu na całkowitą utratę wydajności. Przyczyną całkowitej utraty wydajności studni była kolmatacja filtra i strefy przyfiltrowej, która powstała podczas 37-letniej eksploatacji. Przed przystąpieniem do renowacji przeprowadzono ratownicze prace instrumentacyjne polegające na wydobyciu utopionego silnika pompy głębinowej G-80 i obudowy łożyska dolnego od silnika pompy głębinowej G-80. Utopione przedmioty blokowały dostęp do filtra i uniemożliwiały przeprowadzenie renowacji. Po wydobyciu utopionych przedmiotów przystąpiono do renowacji polegającej na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 14, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe. W wyniku przeprowadzonych prac przywrócona została wydajność jednostkowa studni. Studnia po rocznej przerwie została ponownie włączona do eksploatacji. Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji poprawę wydajności studni.

Gmina Grodzisk Wielkopolski

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe