Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Bojanowo - herb

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w BOJANOWIE

63-940 Bojanowo, ul. Rynek 12,
tel. (0-65) 545-62-30, 694 417 486

Referencje

Zakład Studniarski Janusza Frukacza z Filipowa, ul. Wólczańska 56 przeprowadził w dniach 14-18.05.2010 roku renowację studni głębinowych nr 1a i 2a na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Zaborowice.

Studnie po okresie 16 lat pracy mogły być eksploatowane z wydajnością odpowiednio 20% i 50% wydajności początkowej. Po renowacji wydajność studni powróciła do stanu po wykonaniu odwiertów w 1994 roku.

Prace renowacyjne zostały wykonane sprawnie, terminowo i co najważniejsze z efektem oczekiwanym przez zleceniodawcę.

Ze względu na powyższe, firmę Pana Janusza Frukacza można polecić wszystkim, którzy mają problemy z eksploatowanymi przez siebie studniami.

Bojanowo

Bezpośredni kontakt:
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Marek Dudziak
tel. kom. 694 417 490
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe