Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Chodzie?

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego,
tel. (67) 28-11-610, fax (67) 28 11 620
www.mwik.pl, e-mail: chodziez@mwik.pl

Chodzież, dnia 30 listopada 2010 r.

Referencje

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży potwierdza niniejszym, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza z Filipowa, ul. Wólczańska 56 zrealizował w roku 2010 na zlecenie spółki renowację chemiczną czwartorzędowej studni głębinowej o głębokości 54,0 [m] w miejscowości Konstantynowo k/Chodzieży.

W wyniku przeprowadzonej renowacji uzyskano znaczącą poprawę parametrów eksploatacyjnych otworu. Dzięki osiągnięciu bardzo dobrych wyników po przeprowadzonej renowacji spółka nie była zmuszona do wykonywania nowego otworu zastępczego.

Z powyższego zadania Zakład Studniarski Janusza Frukacza wywiązał się z należytą starannością, dużą rzetelnością, terminowością i fachowością. Realizacja renowacji studni głębinowej przebiegała profesjonalnie przy zastosowaniu sprawdzonych technik oraz wysokiej jakości środków chemicznych.

Przedmiotowe zamówienie zostało zrealizowane rzetelnie, terminowo, według opracowanego harmonogramu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową.

Na podstawie dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że Zakład Studniarski Janusz Frukacz w Filipowie powierzone zadania realizuje w pełni profesjonalnie oraz z należytą starannością.

Chodzież

Bezpośredni kontakt:
Pan Tomasz Biszof tel. kom. 500 298 282
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe