Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Małkini

NIP 759 000 28 01 REGON 001100353
07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144
tel. (029) 644-87-94, tel/fax. (029) 644-86-62
e-mail: zgkimmalkinia@op.pl

REFERENCJE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej dziękuje ZAKŁADOWI STUDNIARSKIEMU Janusza Frukacza z Filipowa za wykonanie w maju 2006r. renowacji studni głębinowych nr 1 i nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Rostki Wielkie. W wyniku przeprowadzonych renowacji i ratowniczych prac instrumentacyjnych polegających na wydobyciu wcześniej utopionych: agregatu pompowego i wirników wraz z obudowami łożysk dolnych, studnie odzyskały swoje pierwotne wydajności eksploatacyjne. O wysokiej skuteczności i trwałości przeprowadzonych renowacji świadczy fakt, że po 2-letniej eksploatacji ich wydajności oraz lustra dynamiczne wody utrzymają się na stałym, uzyskanym po renowacji poziomie. W/w firmę możemy z pełnym przekonaniem zarekomendować innym zleceniodawcom.

Dyrektor Zakładu
Krzysztof Winiarski

Bezpośredni kontakt:
Pan Dyrektor Krzysztof Winiarski tel. 29 644-86-62
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe