Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych

GMINA DOBRE

z siedzibą
ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
NIP 889-14-60-350 REGON 910866643

ZAKŁAD STUDNIARSKI
Janusz Frukacz
16-424 FILIPÓW, ul. Wólczańska 56

REFERENCJE

Gmina Dobre informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał we wrześniu 2020 r. renowację studni głębinowej nr 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Bronisław. 37-letnia studnia została wyłączona z użytkowania ze względu na 80% utratę wydajności w wyniku kolmatacji filtra i strefy przyfiltrowej związkami żelaza, manganu i drobnymi frakcjami ilastymi.

Renowacja polegała na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki stylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej warstwy wodonośnej.

W wyniku przeprowadzonych prac przywrócona została pełna wydajność eksploatacyjna studni. Dzięki wyjątkowo skutecznie wykonanej renowacji uniknęliśmy dużych kosztów związanych z wykonaniem nowej studni. Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Ze względu na osiągniętą wydajność polecamy Zakład Studniarski Janusza Frukacza jako solidnego i kompetentnego wykonawcę.

Wyrzysk
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe