Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Spółdzielnia Mleczarska

Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie

ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo
Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Dąbrowie Białostockiej
ul. 3 Maja 39, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax: +48 (85) 712 68 00/01 KRS 0000045142

Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał w dniach 10-14.09.2020 r. renowację studni głębinowej nr 2a na ujęciu wody ZPM Dąbrowa Białostocka w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 3 Maja 39. Studnia została wyłączona z eksploatacji ze względu na utratę wydajności.

Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 8, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością Q=78,0m3/h przy depresji S=6,0m.

W wyniku przeprowadzonej renowacji przywrócona została pełna wydajność eksploatacyjna i studnię ponownie włączono do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji wydajność.

Dzięki Wyjątkowo skutecznie wykonanej renowacji uniknęliśmy bardzo wysokich kosztów związanych z wykonaniem nowego odwiertu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów. Metoda renowacji stosowana przez Zakład Studniarski Janusza Frukacza jest godną polecenia wszystkim zainteresowanym.

Spółdzielnia Mleczarska

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe