Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Wodociąg Marecki

05-270 Marki, ul. Żeromskiego 30,
tel/fax: 022 781 35 32, tel. 022 771 46 93
www.wodociagmarecki.pl, e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl

NIP 125-09-65-408, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, Nr.KRS: 0000135355

Marki, 14 października 2008

WM/327/2008

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w Markach poświadcza, że firma Zakład Studniarski Janusz Frukacz z Filipowa przeprowadziła w sierpniu 2008 roku skuteczną renowację studni głębinowej nr 4 w Markach i wyraża swoje podziękowania za fachowe i rzetelne wykonanie zleconych działań z zachowaniem należytej zawodowej staranności.

Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Pana firmę. Nasze doświadczenie w zakresie współpracy z w/w firmą skłania nas do kontynuowania współpracy i jednocześnie pozwala nam zarekomendować usługi firmy jako specjalisty w swojej dziedzinie, który realizując zlecenia, daje dowód solidnego i profesjonalnego podejścia do wykonywania zadań.

Z poważaniem:
Wodociąg Marecki
Bezpośredni kontakt:
Kierownik Stacji Uzdatniania Wody Pan Mirosław Pakuła tel. kom. 608 355 675
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe