Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych

WODOCIĄGI GMINNE
Zakład Budżetowy

87-313 Brzozie
pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 491-29-17, fax 56 491 29 11

Brzozie, dn. 18.11.2010 r.

Referencje

Zakład Budżetowy Wodociągi Gminne w Brzozie dziękują Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza, 16-424 Filipów, za wykonanie w maju 2009 r. renowacji 38-letniej studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w miejscowości Wielkie Leźno, Gmina Brzozie. W wyniku przeprowadzonej renowacji wyłączona z eksploatacji w 2007 r. studnia odzyskała pełną wydajność eksploatacyjną. O wysokiej skuteczności i trwałości osiągniętych efektów przeprowadzonej renowacji świadczy fakt, że po prawie 2-letniej eksploatacji wydajność studni i lustro dynamiczne utrzymują się na stałym, uzyskanym w wyniku renowacji poziomie.

W związku z tym możemy z pełnym przekonaniem polecić ww. firmę wszystkim użytkownikom studni głębinowych, którzy mają problemy z wydajnością własnych studni.

Brzozie   Wodociągi Gminne Zakład Budżetowy w Brzoziu

Bezpośredni kontakt:
Kierownik Pan Mirosław Karbowski tel. kom. 602 351 549
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe