Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SP. Z O.O. DOBRE MIASTO

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SP. Z O.O.

ul. Jeziorańska 18
11-040 Dobre Miasto

ZUW Dobre MiastoDobre Miasto, dnia 21-10-2020 r.

Nasz znak: ZUW/703/102/2020

Zakład Studniarski
Janusz Lech Frukacz
ul. Wólczańska 56
16-424 Filipów

REFERENCJE

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Lecha Frukacza za wykonanie w maju 2019 r. renowacji studni głębinowej nr 1 na wiejskim ujęciu wody w miejscowości Praslity. 36-letnią studnię poddano renowacji ze względu na bardzo duży spadek wydajności uniemożliwiający jej eksploatację z wydajnością niezbędną dla pokrycia zapotrzebowania mieszkańców w wodę. Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 14, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono pompowanie oczyszczającopomiarowe z wydajnością Q=22,2 m3/h przy S=7,6 m co dało q=2,92l m3/h/lmS. W wyniku przeprowadzonej renowacji osiągnięto 120% wydajności jednostkowej z okresu pompowania pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po jej odwierceniu w roku 1984 (Q=18,6 m3/h przy S=7,65 m i q=2,43 m3/h/lmS.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów. Metoda renowacji stosowana przez Zakład Studniarski Janusza Lecha Frukacza jest metodą wyjątkowo skuteczną, godną polecenia wszystkim zainteresowanym.

Z poważaniem
ZUW Dobre Miasto

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Jeziorańska 18
11-040 Dobre Miasto

tel. 89 616-14-16
fax. 89 616-33-76
zuwdm@wp.pl

NIP: 739-32-64-543 REGON 51H35975 KRS 0000123884
Warmiński Bank Sp61dzielczy Nr rach.: 71 8857 1041 3001 0000 1775 0001

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe