Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. WARECKA22

tel. 22/756 42 51 , 22 /756 46 83, fax 22 /756 43 45, www.zgk-konstancin.pl,
e-mail: zgkkj@zgk-konstancin.pl, sekretariat@zgk-konstancin.pl, NIP: 123-04-85-496,
Regon: 012308094, BS Piaseczno konto nr: 09 8002 0004 0210 8995 2002 0010

Konstancin-Jeziorna, 01.07.2020 r.

ZG K/EWK/SP/4 755/2020

Ref. Nr. 4/2020

LIST REFERENCYJNY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą przy ul. Wareckiej 22 zaświadcza, że firma ZAKŁAD STUDNIARSKI, Janusz Frukacz z siedzibą w Filipowie, ul. Wólczańska 56 wykonała renowację dwóch studni głębinowych. Pierwsza renowacja wykonana została w 2019r. w dniach 10 - 12.09.'- i dotyczyła studni nr 4 A przy ul. Wareckiej 22, druga renowacja została wykonana w 2020r. w dniach 01- 03.04. i dotyczyła studni nr III przy ul. Granicznej nr dz. 51.

Prace renowacyjne zostały przeprowadzone przez Zakład Studniarski, Janusz Frukacz w terminie dogodnym dla Zleceniodawcy, z dużą starannością i profesjonalizmem, o czym mogą świadczyć uzyskane wyniki z pompowania próbnego po renowacji.

PW obu przypadkach przeprowadzona renowacja pozwoliła osiągnąć wynik ponad 100% sprawności nowej studni. Sprawność studni przed renowacją wynosiła 22 -23%.

Na podstawie jakości i terminowości wykonanych prac firma: ZAKŁAD STUDNIARSKI - JANUSZ FRUKACZ jest godna polecenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe:
ul. Warecka 22, 05-51 O Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: sekretariat@zqk-konstancin.pl; Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych tel. 605-976-900; e-mail: iod.zgk@bims.home.pl. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://www.zqk-konstancin.pl/kontakt oraz w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe