Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Spółdzielnia Mleczarska Września

Września dnia 20.07.2015 r.

List referencyjny

Spółdzielnia Mleczarska we Wrześni mając problemy z wydajnością swojej 25 letniej studni o głębokości 194 m, postanowiła skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która potrafiłaby wyczyścić studnię. Wykonanie renowacji studni zlecono firmie Zakład Studniarski Janusz Frukacz z Filipowa. Przyczyną spadku wydajności studni była kolmatacja filtra i strefy przyfiltrowej powstałej podczas eksploatacji. Przeprowawdzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych iłem otworów perfory filtra, siatki obsypki i strefy przyfiltrowej. Przeprowadzono też ratownicze prace instrumentacyjne polegające na wydobyciu z głębokości 106 m części zatopionych pomp.

W efekcie przeprowadzonej renowacji przywrócona została pełna wydajność studni, co pozwoliło na dalszą jej eksploatację.

Wykonawca udzielił też 3-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji wydajność.

Spółdzielnia Mleczarska we Wrześni

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe