Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
GMINA PARCHOWO

GMINA PARCHOWO

Referencje

Gmina Parchowo dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza za wykonanie w Sierpniu 2019r. renowacji dwóch studni głębinowych nr 1196 na ujęciu wody w Gołczewie i nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Parchowo. Obydwie studnie zostały wyłączone z eksploatacji w maju 2019 r. ze względu na utratę wydajności. Dzięki wyjątkowo skutecznie wykonanym renowacjom uniknęliśmy ograniczeń w zaopatrywaniu mieszkańców gminy w wodę i dużych kosztów związanych z wykonaniem nowych studni głębinowych. W wyniku przeprowadzonych renowacji odzyskano pełną wydajność, co po włączeniu ich do eksploatacji pozwoliło na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Gołczewie i Parchowie bez żadnych ograniczeń.

W związku z powyższym możemy zarekomendować Zakład Studniarski Janusza Frukacza z Filipowa jako solidnego, kompetentnego i godnego polecenia wykonawcę.

Gmina Parchowo

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe