Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Wodociągi Kościańskie sp. z o.o .

Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan Tel. 65 512 13 88

Kościan, 20.04.2021 r.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym informujemy, że firma Zakład Studniarski Janusz Frukacz, ul. Wólczańska 56, 16-424 Filipów na nasze zlecenie przeprowadziła regeneracje następujących studni głębinowych na miejskim ujęciu wody dla miasta Kościana:

Regeneracje powyższych studni, w postaci oczyszczenia kolumn filtrowych z zanieczyszczeń wywołanych korozją i kolmatacją, wykonano metodą hydromechaniczną z płukaniem strefowym i wspomaganiem chemicznym. W wyniku przeprowadzonych regeneracji przywrócono wydajność przedmiotowych studni do poziomu znacznie wyższego, niż był wymagany w naszym zamówieniu.

Prace wykonane zostały terminowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadały naszym oczekiwaniom.

Nasza współpraca przebiegała sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomendujemy firmę Zakład Studniarski Janusz Frukacz z Filipowa jako wysoko kwalifikowanego i solidnego specjalistę w swojej branży oraz rzetelnego i godnego zaufania i polecenia partnera.

Z poważaniem,
PREZES ZARZĄDU
Wodociągi Kościańskie sp. z o.o .

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan.
NIP: 6981836013, REGON: 302300903, BDO: 000097869
KRS: 0000448261, Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy 10 040 000,00 zł.
Konto: BS Kościan, ul. Rynek 23, nr konta: 81 8666 0004 01013694 2000 0001
www.wodociagi-koscian.pl, mail: biuro@wodociagi-koscian.pl
Laboratorium - Kiełczewo ul. Polna 75, 64-000 Kościan, mail: laboratorium@wodociagi-koscian.pl,
Tel. 65 512 24 93
Wodociągi Kościańskie sp. z o.o .
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe

Katalog stronZbierz jagódki i zarób sznureczki