Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763-10-80, fax 95 763 22 48
NIP: 281-006-20-28 REGON: 080316413 BDO: 000031670

SĄD REJONOWY W Z1ELONEJ GÓRZE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS1l000326008, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 3.810.000,00 zł

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza w dniach 28.09-01.10.2020 r. wykonał renowację studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w miejscowości Machary. 43-letnia studnia została poddana renowacji ze względu na utratę wydajności niepozwalającej na jej dalszą eksploatację. Przed przystąpieniem do renowacji zostały przeprowadzone ratownicze prace instrumentacyjne, polegające na wydobyciu utopionej pompy głębinowej G-60 uniemożliwiającej wykonanie renowacji dolnej części filtra. Po wydobyciu utopionej pompy wykonano renowację, w wyniku której osiągnięto 95% jednostkowej wydajności studni z okresu jej odwiercenia w 1977 r. Osiągnięta w wyniku renowacji wydajność studni jest dowodem na wyjątkową skuteczność metody stosowanej przez Zakład Studniarski Janusza Frukacza.

Ze względu na profesjonalizm nowoczesny sprzęt do renowacji i ratowniczych prac instrumentacyjnych oraz 5-letnią gwarancję na wykonane prace polecamy Zakład Studniarski Janusza Frukacza.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe