Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
AQUANET

www.MZWiK.com

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

REFERENCJE

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza za wykonanie w roku 2016 renowacji 4 studni głębinowych: "XIV" i "D" na ujeciu w Długołęce, nr 2 w Pępowie i nr IA we Wziąchowie. Studnie zostały poddane renowacji ze względu na bardzo duże spadki wydajności uniemożliwiające ich dalszą eksploatację.

Wyjątkowo skutecznie przeprowadzone renowacje pozwoliły nam na pełne zaspokojenie zapotrzebowania na wodę mieszkańców gmin zaopatrywanych w wodę z tych ujęć. Dzięki bardzo skutecznie wykonanym renowacjom nasze Przedsiębiorstwo uniknęło kosztów związanych z wykonaniem nowych odwiertów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów. Metoda renowacji stosowana przez Zakład Studniarski Janusza Frukacza jest metodą wyjątkowo skuteczną, godną polecenia wszystkim zainteresowanym.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Tu można pobrać orginał referencji zapisanej jako plik PDF.