Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Miliczu

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz
tel. 71 384-05-89, 71 384-67-54, fax 71 384-06-52
www.mcm-milicz.pl

NIP 9161388184, REGON 021370427, KRS 0000367386
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 22 784 500,00 PLN

Milicz, dnia 20.05.2013 r.

MCM/630/dt/2013

Zakład Studniarski
Janusz Frukacz

ul. Wólczańska 56
16-424 Filipów

Referencje

Mam przyjemność złożyć na Pańskie ręce gorące podziękowania za przeprowadzoną w dniach 11-13.05.2013 r. renowację studni głębinowej nr 1 na zakładowym ujęciu wody.

Eksploatowana studnia od 1983 roku jest źródłem zaopatrzenia naszego szpitala i przychodni specjalistycznej w wodę spożywczą, jednakże w ostatnim czasie utraciła ona założone parametry. Dlatego podjąłem decyzję o czasowym zaopatrzeniu szpitala w wodę pochodzącą z miejskiej sieci wodociągowej i przeprowadzeniu renowacji własnego ujęcia.

Z dokumentacji źródłowej wynikało, iż mogą zaistnieć nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające skuteczną renowację, co nie doprowadzi do przywrócenia pierwotnej wydajności studni. Otóż profesjonalizm, zaangażowanie oraz wiedza i wieloletnie doświadczenie złożyły się na godne pochwały wykonawstwo prac, w wyniku których uzyskana wydajność jest nieoczekiwanym sukcesem - osiągnięta wydajność jednostkowa wynikająca z pomiarów pompowania próbnego jest o 22% wyższa od wyników pierwotnych uzyskanych w 1997 r. po rekonstrukcji tej studni.

Mam nadzieję, że przeprowadzona renowacja jest na tyle skuteczna, że w udzielonej 3-letniej gwarancji nie będzie potrzeby ponawiania tego procesu.

Dziękuję za powyższe i życzę dalszych owocnych sukcesów.

Z poważaniem
Mileckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Miliczu
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe