Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
AQUANET

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o.

ul. Suwalska 20, 11-510 Wydminy, tel./fax 87 4210078

Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000395963

Kapitał zakładowy 13 343 800,00

NIP 845-198-08-55  REGON 281342984

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach

Wydminy, dnia 22.08.2017 r.

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza za bardzo skuteczne wykonanie renowacji studni głębinowych nr 1A i 2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Orłowo. Studnie poddano renowacji ze względu na bardzo duże spadki wydajności nie pozwalające na zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców części gminy zaopatrywanej w wodę ze stacji w Orłowie.

W wyniku przeprowadzonych renowacji obydwie studnie osiągnęły wyniki lepsze od wyników pierwotnych z okresu ich budowy: w studni nr 1A osięgnięto - 353%, a w studni nr 2 - 299% wydajności jednostkowej z okresu pompowania oczyszczająco-pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po ich odwierceniu w 192 i 1989 roku.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Dzięki wyjątkowo skutecznie wykonanym renowacjom dwóch studni uniknęliśmy bardzo dużych kosztów związanych z wykonaniem nowych odwiertów.

Ze względu na profesjonalizm, skuteczność i rewelacyjne efekty osiągnięte w wyniku renowacji z przyjemnością polecamy Zakład Studniarski Janusza Frukacza.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach

Tu można pobrać orginał referencji zapisanej jako plik PDF.

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe