Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
WODKAN Olsztyn

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000126352,
Kapitał zakładowy: 156.447,000 zł, NIP 739-040-33-23, REGON 510620050

PWiK Olsztyn

Referencje

Zakład Studniarski Janusz Frukacz, 16-424 Filipów, ul. Wólczańska 56, w okresie od 12.05.2021 r. do 27.05.2021 r. był Wykonawcą przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu czynności związanych z podjęciem przedmiotu zalegającego w studni głębinowej SVII SUW Zachód Olsztyn.

W ramach ww. przedmiotu zamówienia wykonano:

Wszystkie prace wykonano prawidłowo bez zastrzeżeń, terminowo, zgodnie ze zleceniem i z zachowaniem należytej staranności.

PWiK Olsztyn PWiK Olsztyn

Olsztyn-Lipiec-2021 r.

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe