Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Drzymały 14;  89-600 Chojnice

tel. 52 397-24-50   e-mail: gzgk@gminachojnice.com.pl
fax. 52 396-18-66   www.gzgkchojnice.pl

Chojnice, 03.12.2012

REFERENCJE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Chojnicach informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza w dniach 24-31.07.2012r. wykonał renowacje studni głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Pawłowo.

Studnię nr 1 poddano renowacji z uwagi na całkowitą kolmatację filtra i strefy przyfiltrowej, powstałej podczas 39-letniej eksploatacji. Ze względu na utratę wydajności studnia została wyłączona z eksploatacji w 2010r. Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej

Studnie nr 2 również poddano renowacji ze względu na kolmatacje filtra i strefy przyfiltrowej powstałej podczas 35-letniej eksploatacji. Przeprowadzone prace także polegały yna wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej. Podobnie i w tym przypadku w wyniku przeprowadzonych prac przywrócona została pełna wydajność eksploatacyjna studni.

Skuteczność renowacji, jaką zaprezentował Zakład Studniarski Janusza Frukacz, pozwala nam z pełnym przekonaniem polecić ten Zakład wszystkim, którzy mają problemy związane ze spadkiem wydajności studni głębinowych, niezależnie od ich wieku i stanu technicznego.

Chojnice

Bezporedni kontakt:
Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Weder tel. 52 397-24-50 w.351
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe