Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych

Kronopol Sp. z o.o.

KRONOPOL Sp. z o.o. - ul. Serbska 56 - 68-200 Żary - Polska/Poland

Żary, dnia 21 października 2014

REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy, że firma Zakład Studniarski Janusz Frukacz w pełni spełniła nasze wymagania odnośnie jakości, rzeczowości i bezpieczeństwa przy realizacji powierzonego zlecenia.

W dniach 03-08.07.2014 r. Zakład Studniarski Janusz Frukacz wykonał renowację studni głębinowej nr 2z na zakładowym ujęciu wody należącym do Kronopol Sp. z o.o. ul. Serbska 56, 68-200 Żary.

Studnię poddano renowacji ze względu na kolmatację filtra i strefy przyfiltrowej powstałej podczas 16-letniej eksploatacji. Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych szczelin filtra, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością
Q=36 m3/h przy S=5,90 m co daje q=6,10 m3/h/1mS.

W wyniku przeprowadzonej renowacji osiągnięto 219% wydajności jednostkowej z okresu pompowania oczyszczająco-pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po odwierceniu studni w roku 1998 (Q=36 m3/h przy S=12,93 m co daje q=2,78 m3/h/1mS).

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Z tego też tytułu polecamy firmę Zakład Studniarski Janusz Frukacz jako wykonawcę renowacji studni głębinowych i potwierdzamy ich profesjonalizm.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

Kronopol Sp. z o.o. • ul. Serbska 56 • 68-200 Żary • Polska/Poland
tel. +48 68 36 31 100, fax +48 68 36 31 321
e-mail: info@kronopol.pl • www.kronopol.pl

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000052023; NIP: 928-00-12-700; REGON: 970327738
Kapitał zakładowy spółki 60 000 000,00 zł

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe

Katalog stronZbierz jagódki i zarób sznureczki