Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
nida1.gif

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Sp. z o.o.

97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 2
tel. 44 616-94-86, tel./fax 44 616-84-02
KRS: 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 700.000 zł
BANK BOŚ S.A. Oddział w Łodzi 58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 06.06.2014 r.

Referencje

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że dzięki wykonanym w marcu 2014r. pracom renowacyjnym 30-to letniej studni głębinowej nr IIa na terenie Gminnego Ujęcia wody w Moszczenicy, uniknęliśmy wielokrotnie wyższych kosztów związanych z wykonaniem odwiertu nowej studni.

Zakład Studniarski Janusza Frukacza z Filipowa przeprowadził renowacje studni bardzo skuteczną i szybką metodą. Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr. 10, obsypki oraz strefy przyfiltrowej.

Ze względu na zaprezentowaną skuteczność, trwałość osiągniętych efektów i profesjonalizm - w/w Firma jest godną polecenia przy rozwiązywaniu problemów związanych ze spadkiem wydajności studni niezależnie od ich wieku i stanu technicznego.

nida2.gif
Bezpośredni kontakt:
Kierownik Pan Tomasz Magacz tel. kom. 608 365 540
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe