Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w WOŁCZYNIE

46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
tel./fax (77) 418-85-02   NIP 751-166-10-48
e-mail: biuro@wodociagiwolczyn.pl
Konto bankowe: BS Wołczyn, nr 88 8876 0009 0000 3030 2000 0001
Sąd Rejobowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000203360
Wysokość kapitału zakładowego - 4.809.500,00 zł

Wołczyn, dnia 20 listopada 2015 r.

Zakład Studniarski
Janusz Frukacz
ul. Wólczańska 56
16-424 Filipów

LIST REFERENCYJNY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje, że Zakład Studniarski Janusz Frukacz wykonał w miesiącu czerwcu 2015 r. renowację studni głębinowej nr 4 ujęciu wody Wierzbica - Stary Folwark, gmina Wołczyn, województwo opolskie.

Studnia wyłączona była z eksploatacji ze względu na całkowitą utratę wydajności. W efekcie przeprowadzonej renowacji polegającej na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra siatki nylonowej, obsypki i strefy przyfiltrowej przywrócona została jej wydajność Q=36 m3/h przy S=2,6 m.

Po przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego, pomiarowego oraz dezynfekcji studnia została ponownie włączona do eksploatacji.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji wydajność studni.

Ze względu na skuteczność i solidność działania Zakład Studniarski Janusza Frukacza jest godny polecenia przy rozwiązywaniu problemów dotyczących studni głębinowych. Wykonawca chętnie udziela porad, wskazówek i konsultacji w sprawach związanych z problemami i eksploatacją studni głębinowych i ujęć wody.

Rekomendujemy Zakład Studniarski Janusza Frukacza z Filipowa jako solidnego, fachowego i godnego polecenia Wykonawcę.

Z poważaniem

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe