Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Gmina Ręczno

Ręczno, dn. 08.10.2020 r.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym listem referencyjnym zaświadcza się, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 56, 16-424 Filipów wykonał renowację dwóch studni głębinowych nr 3 w czerwcu 2016 r. i nr 2 we wrześniu 2019 r. na gminnym ujęciu wody w miejscowości Ręczno, gm. Ręczno. W wyniku przeprowadzonych prac przez w/w zakład została przywrócona pełna wydajność eksploatacyjna studni i zostały one włączone do użytkowania. Dzięki sprawnej i fachowej usłudze studnie funkcjonują bezawaryjnie, w pełni zaspokajają zapotrzebowania mieszkańców gminy zaopatrywanych w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Ręcznie.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Ze względu na wyjątkową skuteczność możemy zarekomendować Zakład Studniarski Janusza Frukacza jako solidnego, kompetentnego i godnego polecenia wykonawcę.

Gmina Ręczno

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe