Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

ul. Lipowa 5, 62-130 Gałańcz
tel./fax +48 67 26 15 119, tel. kom. +48 605 401 917
NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

Referencje

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza za wykonanie w Czerwcu 2019 r. renowacji dwóch studni głębinowych nr 3 i nr 5 na miejskim ujęciu wody w miejscowości Gołańcz. Obydwie studnie całkowicie utraciły swoją wydajność w wyniku kolmatacji filtrów po ponad 40-letniej eksploatacji.

W obu przypadkach w wyniku przeprowadzonych renowacji odzyskano pełną wydajność, a w studni nr 5 osiągnięto 117% wydajności jednostkowej z okresu pompowania pomiarowego przeprowadzonego po jej odwierceniu w 1977 r. Pozwoliło to na normalne funkcjonowanie i pełne zaspokojenie zapotrzebowania na wodę mieszkańców zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Gołańczy.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji wydajność.

Dzięki skutecznie wykonanym renowacjom uniknęliśmy dużych kosztów związanych z wykonaniem nowych odwiertów.

Wyniki, jakie osiągnął Zakład Studniarski Janusza Frukacza, pozwalają nam na polecenie tej firmy wszystkim, którzy mają problemy z wydajnością swoich studni głębinowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe