Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel. +48 667-32-99
www.zukwarka.pl, zuk@zukwarka.pl

Warka, dnia 25.08.2020 r.

Zakład Studniarski
Janusz Frukacz
ul. Wólczańska 56,
16-424 Filipów
e-mail: frukacz@and.pl

REFERENCJE

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o, ul. Farna 4, 05-660 Warka, potwierdza, że Zakład Studniarski Janusz Frukacz z siedzibą w 16-424 Filipów ul. Wólczańska 56 w okresie od 30.04.2020 r. do 04.05.2020 r. zrealizował dla naszego przedsiębiorstwa usługę polegające na renowacji studni głębinowej oznaczonej jako studnia 2a stanowiącej urządzenie wodne zlokalizowane na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. przy ul. Farnej 4.

Realizacja zadania obejmowała:

  • konsultacje poprzedzające podjęcie decyzji o wyborze najlepszej technologii,
  • negocjacje warunków umowy,
  • dostawę specjalistycznych środków chemicznych posiadających wszelkie wymagane atesty pozwalające na ich stosowanie bez zagrożenia pogorszenia jakości wody przeznaczonej do uzdatniania ani dalszego wpływu na jakość procesu uzdatniania wody,
  • zapewnienie specjalistycznego sprzętu do realizacji zadania,
  • zapewnienie fachowej obsługi.

Z powierzonych obowiązków firma wywiązała się profesjonalnie i bez zastrzeżeń, sprawnie realizowała wymagania stawiane umową Zamawiającego oraz udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Firma Zakład Studniarski Janusz Frukacz z siedzibą w 16-424 Filipów ul. Wólczańska 56 jest partnerem godnym polecenia.

Z poważaniem

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe