Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Oerlemans Foods Polska Sp. z o.o. w Strzelnie

Strzelno, 07.04.2022 r.

REFERENCJE

W dniach 01-04.04.2022 r. Firma Zakład Studniarski Janusz Frukacz z Filipowa wykonała renowację studni głębinowej nr 1 zakładowego ujęcia wody w Oerlemans Foods Polska Sp. z o.o. w Strzelnie.

Przed renowacją ujęcie wody uzyskiwało wydajność do 27 m3/h. Spadek wydajności był wynikiem eksploatacji przez okres 31 lat. Po zakończeniu procesu renowacji przeprowadzono pomiar wydajności, który wykazał jej wzrost do 50 m3/h, czyli przywrócono pełną wydajność eksploatacyjną z okresu pompowania czyszcząco pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po odwierceniu studni w 1991 r..

Cała operacja została udokumentowana filmem pokazującym stan odwiertu przed i po renowacji.

Po zakończeniu prac studnia została zdezynfekowana.

Z całą odpowiedzialnością polecamy Zakład Studniarski Janusz Frukacz z Filipowa. Jest to Zakład wykazujący się dużym profesjonalizmem, doświadczeniem, wiedzą oraz wysoką kulturą osobistą.

Oerlemans Foods Polska Sp. z o.o. w StrzelnieOerlemans Foods Polska Sp. z o.o. w Strzelnie

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe