Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI spółka z o.o.
ul. Bugno 2;  78-400 Szczecinek

tel. 94-37-401-39, fax 94-37-533-33

Szczecinek, 12.09.2013 r.

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, iż w lipcu 2013 r. Zakład Studniarski Janusz Frukacz przeprowadził renowację studni głębinowych SW1 oraz SW2 w miejscowości Łubowo gm. Borne Sulinowo.

Ze względu na ponad 40-letnią eksploatację studni nr 1 oraz 35-letnią eksploatację studni nr 2, ujęcia znacznie straciły swoją pierwotną wydajność.

W wyniku przeprowadzonych prac renowacyjnych studnie są w stanie bez problemu zapewnić ciągłość pracy stacji uzdatniania wody oraz dostawę wody. Wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm Pana Janusza Frukacza pozwoliły na prawidłowe przeprowadzenie renowacji, oraz uzyskanie zaskakująco pozytywnych rezultatów.

Przedsiębiorstwo zamierza kontynuować współpracę w zakresie renowacji kolejnych studni oraz z pełną odpowiedzialnością może polecić Zakład Studniarski dla wszystkich mających problem ze spadkiem wydajności ujęć wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000090182
Bank PEKAO S.A. I O/Szczecinek
nr rachunku 26124036791111000043545775
wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł
NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
www.pwik.szczecinek.pl

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe