Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
nida1.gif

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Sp. z o.o.

97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 2
tel. 44 616-94-86, tel./fax 44 616-84-02
KRS: 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 700.000 zł
BANK BOŚ S.A. Oddział w Łodzi 58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 19.01.2011 r.

Referencje

Uprzejmie informujemy, że dzięki wykonaniu we wrześniu 2010 r. przez Zakład Studniarski Janusza Frukacza bardzo skuteczną metodą renowacji 28-letniej studni głębinowej nr 1a na terenie Gminnego Ujęcia wody w Moszczenicy uniknęliśmy wielokrotnie wyższych kosztów związanych z wykonaniem nowej studni.

Ze względu na zaprezentowaną skuteczność, trwałość osiągniętych efektów i profesjonalizm - ww. Firma jest godną polecenia przy rozwiązywaniu problemów związanych ze spadkiem wydajności studni niezależnie od ich wieku i stanu technicznego.

nida2.gif
Bezpośredni kontakt:
Kierownik Pan Tomasz Magacz tel. kom. 608 365 540
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe