Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Gmina Złotniki KujawskieZakład Gospodarki Komunalnej Złotniki Kujawskie

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 80-180 Złotniki Kujawskie
tel./fax (52) 35-17-059, e-mail: zgk-zlotnikikuj@epoczta.pl

Złotniki Kujawskie, dnia 10.02.2014 r.

REFERENCJE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza przeprowadził w dniach 02-07.10-2013 r. renowację studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w miejscowości Złotniki Kujawskie. Studnię poddano renowacji ze względy na kolmatację filtra i strefy przyfiltrowej powstałej podczas 39-letniej eksploatacji. Z powodu braku wody studnia została wyłączona z eksploatacji 20 września 2013 r. Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością Q=54,6 m3/h przy S=4,66 m co daje q=11,717 m3/h/1mS.

To co udało się dokonać firmie Pana Frukacza wydaje się nieprawdopodobne, jednakże zostało potwierdzone podczas komisyjnego pompowania pomiarowego i ku zdziwieniu komisji osiągnięto wydajność na poziomie 188% wydajności jednostkowej z okresu pompowania oczyszczająco-pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po odwierceniu studni w 1974 r. (Q=59,81 m3/h przy S=9,60 m i q=6,23 m3/h/mS).

Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji poprawę.

Pan Frukacz jest wybitnym fachowcem-studniarzem z bardzo dużym doświadczeniem co wielokrotnie udowodnił podczas wykonywania pracy zleconej przez nasz zakład.

W związku z powyższym możemy zarekomendować Zakład Studniarski Janusz Frukacz z Filipowa jako solidnego, sprawdzonego, kompetentnego i godnego polecenia partnera.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Złotnikach Kujawskich
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe