Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Widuchowa - herb

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w WIDUCHOWEJ

74-120 Widuchowa, ul. Żeromskiego 9,
tel. (91) 416-71-61

Widuchowa, 2010-12-07

Referencje

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza za wykonanie w maju 2009 r. renowacji studni głębinowej nr 2a na ujęciu wody w miejscowości Krzywin.

W wyniku przeprowadzonej renowacji studnia głębinowa wyłączona z eksploatacji ze względu na utratę wydajności w 2007 r. odzyskała pełną wydajność eksploatacyjną.

O bardzo wysokiej skuteczności i trwałości osiągniętych efektów przeprowadzonej renowacji świadczy fakt, że po prawie 2-letniej eksploatacji wydajność studni i lustro dynamiczne utrzymują się na stałym uzyskanym w wyniku renowacji poziomie.

Ze względu na skuteczność i trwałość osiągniętych wyników możemy z pełnym przekonaniem polecić ww. firmę wszystkim, którzy mają problemy z utratą wydajności użytkowanych studni.

Widuchowa
Bezpośredni kontakt:
Dyrektor Zakładu Pan Andrzej Nerć tel. kom. 601 948 320
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe