Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Moniecka Spóldzielnia Mleczarska

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska
ul. Mickiewicza 62;  19-100 Mońki.

tel. 85 727-83-00   e-mail: sekretariat@msm-monki.pl
fax. 85 716-25-30   http://www.msm-monki.pl

Mońki, 15.01.2013

REFERENCJE

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach informuje, że Zakład Studniarski Janusz Frukacz wykonał w kwietniu 2012r. renowację studni głębinowej nr 3 na zakładowym ujęciu wody należącym do Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.

Studnia ta straciła wydajność w wyniku kolmatacji filtra i strefy przyfiltrowej powstałej podczas 25-letniej eksploatacji.

W wyniku przeprowadzonej renowacji przywrócona została jej pełna wydajność eksploatacyjna.

Wyniki, jakie osiągnął Zakład Studniarski Janusz Frukacz, pozwalają nam na polecenie tej firmy wszystkim, którzy mają problemy z eksploatowanymi przez siebie studniami głębinowymi.


Moniecka Spółdzielnia Mleczarska

Bezpośredni kontakt:
Prezes tel. kom. 85 716-26-53
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe