Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie
Spółka Akcyjna

98-400 Wieruszów, ul. b-pa St. Bareły 13
tel. (62) 78 41 689, fax (62) 78 41 630
e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl; www.pkwieruszow.pl

LIST REFERENCYJNY

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka Akcyjna w Wieruszowie dziękuje Zakładowi Studniarskiemu Janusza Frukacza za wykonanie w dniach 11-14.04.2022r. renowacji studni głębinowej nr 1Bz na miejskim ujęciu wody w Wieruszowie.

31-letnią studnię poddano renowacji ze względu na bardzo duży spadek wydajności jednostkowej w wyniku kolmatacji filtra i strefy przyflltrowej warstwy wodonośnej. Przed renowacją wydajność studni wynosiła Q=21,0m3/h przy S=17,35m i q=l,21m3/h/1mS co dawało 18,5% wydajności jednostkowej studni z roku 1991.

W wyniku wykonanej renowacji osiągnięto wydajność Q=40,0m3/h przy S=5,05m co daje q=7,92m3/h/1mS i stanowi to 121% wydajności jednostkowej studni z okresu pompowania pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po jej odwierceniu w 1991 roku.

Studnia po renowacji została włączona do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń. Dzięki przywróceniu pierwotnej wydajności studni uniknęliśmy bardzo wysokich kosztów związanych z wykonaniem nowego odwiertu.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych efektów. Metoda renowacji stosowana przez Zakład Studniarski Janusza Frukacza jest metodą wyjątkowo skuteczną, godną polecenia wszystkim zainteresowanym.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe