Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Zakład Gospodarki KomunalnejSpółka z o.o. w Dźwierzutach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach
Spółka z o.o.

ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty
NIP 7451849209 REGON 369134559 tel. 507 753 990

Dźwierzuty, dnia 25.09.2020 r.

REFERENCJE

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał w marcu 2019 r. renowację studni głębinowej nr 1 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Orzyny, gmina Dźwierzuty, która ze względu na całkowitą utratę wydajności została wyłączona z eksploatacji.

Renowacja polegała na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością Q=15,m3/h przy S=2,26m co dało wydajność jednostkową q=6,637m3/h/lmS. W wyniku przeprowadzonej renowacji studnia odzyskała pierwotną wydajność eksploatacyjną z okresu jej odwiercenia w 1986r. i została ponownie włączona do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na uzyskaną w wyniku renowacji wydajność.

Wiedza, profesjonalizm, przygotowanie sprzętowe oraz wieloletnie doświadczenie Janusza Fukacza pozwoliły na sprawne i skuteczne przeprowadzenie renowacji studni.

Polecam Zakład Studniarski Janusza Frukacza jako solidnego wykonawcę w zakresie przywracania studniom głębinowym ich pierwotnych wydajności.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dźwierzutach

Kapitał zakładowy 1 028 000,00 zł

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe