Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
SWISS KRONO

REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy, że firma Zakład Studniarski Janusza Frukacza w pełni spełniła nasze wymagania odnośnie jakości, rzeczowości i bezpieczeństwa przy realizacji powierzonego zlecenia.

W latach 2014-2015 Zakład Studniarski Janusza wykonał renowację 4 studni głębinowych na zakładowym ujęciu wody należącym do SWISS KRONO sp. z .o. ul. Serbska 56, 68-200 Żary.

Studnie poddano renowacji ze względu na kolmatację filtrów i stref przyfiltrowych powstałą podczas kilkunastoletniej eksploatacji. Renowacje polegały na wyczyszczeniu zakomlatowanych szczelin filtrów, obsypek i stref przyfiltrowych. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonaniu pompowania oczyszczająco-pomiarowe.

W wyniku przeprowadzonych renowacji wszystkie 4 studnie osiągnęły wyniki lepsze od wyników pierwotnych z okresu ich budowy, a w wypadki studni 1z i 2z osiągnięto 219% i 271% wydajności jednostkowej z okresu pompowania oczyszczająco-pomiarowego przeprowadzonego bezpośrednio po ich odwierceniu w roku 1998.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Dzięki wyjątkowo skutecznie wykonanym renowacjo 4 studni uniknęliśmy kosztów związanych z wykonaniem nowych odwiertów.

Z tego też tytułu polecamy firmę Zakład Studniarski Janusza Frukacza jako wykonawcę renowacji studni głębinowych i potwierdzamy ich profesjonalizm.

SWISS KRONO

Tu można pobrać orginał referencji zapisanej jako plik PDF.

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe