Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
poznan.png

POZNAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.

60-967 Poznań, ul. Grobla 15
tel. 852-96-57, 852-54-80, fax 852-46-80

61-477 Poznań, ul. Wiśniowa 13
tel. 832-00-81, fax 832-32-61

REFERENCJE

Uprzejmie informujemy, że wykonane przez ZAKŁAD STUDNIARSKI Janusz Frukacz, ul. Wólczańska 56, 16-424 Filipów renowacje studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla miasta Poznania w Mosinie są pierwszymi i jedynymi, zakończonymi sukcesem zabiegami renowacji studni w całej długoletniej historii naszego ujęcia.

Podejmowane od początku istnienia ujęcia w Mosinie próby renowacji studni głębinowych przez inne firmy nie przyniosły dotąd znaczących rezultatów.

Współpraca naszej firmy z ZAKŁADEM STUDNIARSKIM Janusz Frukacz trwa już kilka lat, przez ten czas Janusz Frukacz potwierdził swoje wysokie kwalifikacje i fachowość, a także wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju prac. Obecnie Zakład ten jest jedynym wykonawcą renowacji studni dla naszego przedsiębiorstwa.

Dodatkowych informacji na temat renowacji wykonanych przez ww. Zakład możemy udzielić pod numerem tel. (0-61) 8-132-171.

poznan1.png
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe