Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
GMINA MALECHOWO

GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A I tel. (94) 3184 213, 214, 092 I fax. (94) 3184 305
REGON:330920920 I NIP: 499-053-04-07
www.malechowo.pl I BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl
e-mail: urzad@malechowo.pl I skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Malechowo, dnia 30.06.2020r.

Zakład Studniarski
Janusz Frukacz
ul. Wólczańska 56,
16-424 Filipów

REFERENCJE

Gmina Malechowo z siedzibą w Malechowie 22A, 76 - 142 Malechowo informuję, że zgodnie z zawartą umową, w dniu 23 czerwca 2020r. Zakład Studniarski Janusz Frukacz 16 - 424 Filipów ul. Wólczańska 56, wykonał renowację studni głębinowej nr 2/79 na ujęciu wody w m. Laski, która podyktowana była nagłym i znaczącym spadkiem wydajności studni. W wyniku przeprowadzonej renowacji studni, która polegała na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej warstwy wodonośnej osiągnięto 96% wydajności jednostkowej z okresu pompowania oczyszczająco-pomiarowego, przeprowadzono bezpośrednio po odwierceniu studni w 1979 roku.

Realizując zleconą renowację studni głębinowej nr 2/79, Właściciel firmy, jak i zatrudniony personel wykazali się fachową i cenną wiedzą, doświadczeniem, dobrą organizacją pracy, rzetelnością i dyspozycyjnością.

Współpraca przebiegała bez żadnych uwag i zastrzeżeń.

Rekomenduje Zakład Studniarski Janusz Frukacz jako firmę godną polecenia.

GMINA MALECHOWO

GMINA MALECHOWO

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe