Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
TYMBARK MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku

Oddział w Olsztynku

TYMBARK MWS Sp Z o.o.
34-650 Tymbark 156
ODDZIAŁ OLSZTYNEK
11-015 Olsztynek
ul. Zielona 16

Olsztynek 20.07.2021 r.

REFERENCJE

Informujemy, że dnia 24.06.2021 roku Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał ratownicze prace instrumentacyjne polegające na wydobyciu utopionej pompy głębinowej z trzema odcinkami rur tłocznych o średnicy 104 mm ze studni głębinowej nr 3 na zakładowym ujęciu wody należącym do TYMBARK MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku.

Utopiona pompa głębinowa znajdowała się na rurze nadfiltrowej i ze względu na długość utopionych rur i konstrukcję studni nie pozwalała na jakąkolwiek eksploatację studni.

Po wydobyciu utopionego agregatu pompowego studnia ponownie została włączona do eksploatacji.

Ze względu na wyjątkową skuteczność możemy zarekomendować Zakład Studniarski Janusza Frukacza jako solidnego, kompetentnego i godnego polecenia wykonawcę.

TYMBARK MWS Sp. z o.o. Oddział w Olsztynku

TYMBARK MWS Sp. z o.o.; 34-650 Tymbark 156; oddział w Olsztynku; ul. Zielona 16; 11-015 Olsztynek
Wydział Energetyczny: tel. +48 89/51 94 740-44, fax +48 89/51 94 643
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000043705
NIP PL: 737-000-34-77, REGON 490540969, ING BSK SA Wadowice 21 1050 0086 1000 0001 0186 1854
Firma należy do Grupy Maspex Wadowice