Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
sroda1.png

CUKROWNIA “ŚRODA”
Spółka z o.o.

63-000 Środa Wlkp., ul. Niedziałkowskiego 27
tel. (061) 28-523-31, fax (0-61) 28-523-09

Ubiegłoroczne kłopoty z eksploatacją studni głębinowych w Cukrowni “Środa” zmusiły mnie do poszukiwania sposobu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości. Rozpoznanie przeprowadzone wśród użytkowników takich studni wskazało na Pana Zakład jako potencjalnego wykonawcę robót renowacyjnych.

W bieżącym roku po wykonaniu ekspertyz technicznych przez uprawnionego geologa Cukrownia “Środa” zleciła renowację dwu studni głębinowych, chociaż planowana była renowacja tylko jednego otworu. Fachowość, rzetelność, terminowość i – nade wszystko – skuteczność robót przeprowadzonych przez Pana spowodowała, że decyzja o renowacji drugiej studni została podjęta przez Zarząd naszej spółki dosłownie z dnia na dzień.

Oba zabiegi renowacyjne, w tym jeden połączony z wydobyciem zatopionego agregatu, zakończyło się powodzeniem. Uzyskana poprawa wydajności ujęć pozwala oczekiwać, że w nadchodzącej kampanii cukrowniczej kłopotów ze studniami mieć nie będziemy.

Dla mnie i moich podwładnych dodatkową i bezcenną korzyścią z kontaktu z Panem jest uzyskanie szeregu informacji dotyczących eksploatacji studni, które pozwoliły nam poznać błędy popełnione w przeszłości. Tej strony naszej współpracy z Panem nie sposób przecenić, co pragnę ze szczególną mocą podkreślić.

Dziękując za dotychczasową współpracę pozostaję z poważaniem

sroda.png
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe