Zakład Studniarski Janusz Frukacz - renowacje studni głębinowych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 52;  90-133 Łódź

tel. 42 679-00-00   e-mail: zwik@zwik.lodz.pl
fax 42 678-87-61   www.zwik.lodz.pl

Łódź, 03.12.2012

REFERENCJE

Firma "Zakład Studniarski Janusz Frukacz" ul.Wólczańska 56, 16-424 Filipów wykonała w 2012 roku dla ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi usługę polegającą na: renowacji chemicznej ujęcia wody podziemnej przy ul.Strykowskiej 197 użytkowanym przez ZWiK w Łodzi. Przeprowadzona renowacja dała pozytywne rezultaty w zakresie usunięcia osadów zgromadzonych na filtrze, jak również poprawy parametrów hydrogeologicznych ujęcia.

Jesteśmy zadowoleni z rzetelności wykonania usługi i jakości w/w firmy. Personel firmy wykazuje profesjonalizm i sprawność w wykonywanej pracy oraz dysponuje sprzętem zapewniającym kompleksowe wykonanie usługi.

Pozwalamy sobie wskazać Firmę Zakład Studniarski Janusz Frukacz jako rzetelnego partnera do współpracy.

Łódź

Bezpośredni kontakt:
Kierownik Pani Wanda Piąstka tel. 42 677-85-70
Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe