Brakuje wody w wodociągu? Studnia głębinowa straciła wydajność? Szybko rozwiążemy problem!

Masz studnię, ale czy masz wodę?!

Wieloletnia eksploatacja studni powinna być pierwszym sygnałem, aby zainteresować się, w jakim jest ona stanie technicznym.

Większość ujęć wody została zbudowanych w latach 70-tych, 80-tych i na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Długoletnia praca w naturalny sposób doprowadza do skolmatowania — niedrożności filtra, co objawia się spadkiem wydajności użytkowej studni, a w końcu brakiem wody.

Użytkownicy wodociągów zaczynają się wtedy poważniej nimi interesować.

Sytuacja staje się bardzo poważna, gdy w studni zaczyna brakować wody. Objawy tego to:

W tych okolicznościach użytkownik może podjąć jedną z dwóch decyzji:

prawidłową:
zmniejszenie wydajności studni do czasu jej naprawy, jaką jest wykonanie renowacji lub odwiercenie nowej;
nieprawidłową:
opuszczenie pompy głębiej i dalszą eksploatację. Konsekwencją tego jest zwiększenie prędkości przepływu wody i przez i tak już niedrożny filtr i doprowadzenie do nieodwracalnych zmian w strefie przyfiltrowej, wysysanie uszczelnienia filtra oraz pęknięcie samego filtra, co jednoznacznie oznacza zniszczenie studni.

W większości przypadków osoby odpowiedzialne za eksploatację wodociągów są taką sytuacją zaskoczone. Zmusza to je do szukania wyjścia.

Dróg jest kilka.

Pierwsza
to wywiercenie nowej studni, co wraz ze zrobieniem projektu, uzyskaniem wszystkich pozwoleń, wykonaniem i podłączeniem trwa do 6 miesięcy i wiąże się w sumie z bardzo dużymi kosztami.
Druga
to wykonanie renowacji studni polegającej na wyczyszczeniu filtra, a przez to przywrócenie jej wydajności eksploatacyjnej.

Takie prace renowacyjne trwają tylko kilka dni, są wielokrotnie tańsze, nie wymagają pozwoleń, uzgodnień i dokumentacji na ich wykonanie.

Po renowacji studnia zostaje włączona do ponownej eksploatacji na długie lata, co pozwala uniknąć dolegliwych skutków wielomiesięcznych ograniczeń w dostawie wody dla odbiorców.

Wszystkie doświadczenia z zakresu eksploatacji studni wskazują, że właściwym momentem do przeprowadzenia renowacji jest okres, kiedy jej sprawność geologiczna obniży się o nie więcej niż 50-60%. W studniach nie powstają wtedy przyśpieszone niekorzystne procesy gwałtownie zmniejszające jej wydajność.

Wielu użytkowników, szczególnie małych wodociągów, nie ma możliwości samodzielnego dokonania prawidłowej oceny stanu studni pod kątem jej aktualnej sprawności. Wymaga to doświadczenia, odpowiedniego przygotowania i sprzętu.

Świadczymy usługi w zakresie:

  1. oceny stanu technicznego studni z określeniem jej aktualnej sprawności oraz czasu pozostałego do wystąpienia pierwszych objawów braku wody,
  2. Renowacji — czyszczenia filtrów studni,
  3. konserwacji studni w celu utrzymania stałej, wysokiej jej sprawności eksploatacyjnej,
  4. doradztwa w zakresie eksploatacji studni,
  5. wydobywania utopionych pomp, silników, wirników itp.

Posiadając wysokospecjalistyczny sprzęt do pracy w każdej studni głębinowej, niezależnie od jej średnicy i głębokości w ciągu ponad 40 lat firma nasza wykonała ponad 650 renowacji.

Wydobyliśmy ponad 1500 utopionych agregatów pompowych, silników, wirników ze studni głębinowych na terenie całego kraju.

Do dyspozycji stawiamy nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę.

Współpracujące z nami wodociągi, przedsiębiorstwa pozbyły się problemów z eksploatacją swoich studni. Ich ujęcia wody pracują bezawaryjnie i wydajnie.

Projekt i wykonanie: Eugeniusz Danowski